Kata Bijak Anak Rantau Yang Jauh Dari Keluarga

Kata Bijak Anak Rantau Jauh Dari Keluarga Penuh Perjuangan

Kata Bijak Anak Rantau Yang Jauh Dari Keluarga. Bukan perkara mudah memilih menjadi anak rantau, namun anak rantau patut diacungi jempol. Menjadi anak rantau berarti ikhlas dalam menjalani kehidupan yang terkadang serba kekurangan. Anak rantau merupakan anak yang merantau...